Laura Sandwijk

Partner en Adviseur

Laura werkt sinds 2011 als adviseur bij Synarchis. Ze is vooral betrokken bij huisvestingsvraagstukken en onderzoeken van maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, sportaccommodaties en zwembaden. Laura is expert op het gebied van aanbestedingen.

Specialiteiten van Laura zijn het uitvoeren van capaciteitsonderzoeken en haalbaarheidsstudies, het opstellen van huisvestingsplannen, programma’s van eisen en bijbehorende financiële vertaling in kostenramingen. Alsook het adviseren over en begeleiden van (Europese) aanbestedingen van nieuwbouw, renovatie en sloop van maatschappelijk vastgoed.