Gemeente Waalwijk

Opstellen visie sport en bewegen 2020-2024 en
Waalwijks Sportakkoord

Sport en bewegen verschaft plezier, maar draagt ook bij aan de gezondheid en aan de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling en weerbaarheid van mensen.

Wethouder: de rode draad is sportplezier. Hoe gaan en blijven onze inwoners sporten en bewegen?"

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over

Bel 06 20296300 Stuur een email

De uitdaging

Met een nieuwe visie spreekt de gemeente haar ambities uit op het gebied van sport en bewegen in de periode 2020-2024. Daarnaast moet met partners uit de sport-, onderwijs-, welzijn- en zorgsector  een Waalwijks Sportakkoord worden opgesteld, uitmondend in een aantal concrete acties. De ambities en acties zijn afgeleid van de volgende thema’s uit het nationaal Sportakkoord: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur en vaardig in bewegen.

Aanpak, resultaat en vervolg

De visie op sport en bewegen heeft vorm gekregen na een uitgebreide consultatie van belanghebbenden binnen en buiten de gemeentelijke organisatie en na een debat met de gemeenteraad.

Zo zijn ambities geformuleerd voor kwetsbare groepen op het gebied van inclusief sporten en bewegen, het oplossen van knelpunten met betrekking tot de duurzame sportinfrastructuur en de rolverdeling tussen gemeente en sportverenigingen. De ambities zijn op onderdelen vertaald in concrete doelstellingen en financieel onderbouwde voorstellen.

Het Waalwijks Sportakkoord is opgebouwd tijdens 3 bijeenkomsten met meer dan 60 deelnemers. De bijeenkomsten hebben geleid tot een selectie van diverse kansrijke acties, die de komende tijd verder worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken