Universiteit Utrecht

Herontwikkeling Van Unnikgebouw

Het centraal gelegen en iconische Willem C. van Unnikgebouw (20.000 m² bvo) is een potentieel  visitekaartje van de Universiteit Utrecht, maar voldoet na 50 jaar gebruik als onderwijs- en kantoorgebouw niet meer aan de hedendaagse prestatie- en kwaliteitseisen. Om het gebouw weer in gebruik te nemen is herontwikkeling noodzakelijk.

Een markant landmark in het hart van de campus wordt voor de Universiteit Utrecht behouden"
(Collegevoorzitter Anton Pijpers)

Meer weten?

Laura vertelt je er graag meer over

Bel 06 51443184 Stuur een email

De uitdaging

De Universiteit Utrecht heeft besloten het Van Unnikgebouw te herontwikkelen tot volwaardig, hedendaags  kantoor- en onderwijsgebouw. Dit besluit past bij de duurzaamheidsambities van de universiteit en het voegt levendigheid toe aan het gebied. Het ondersteunt de community-vorming en plaatst Universiteit Utrecht in het hart van de campus. Bovendien zijn de investeringskosten lager ten opzichte van sloop en nieuwbouw.

Aanpak, resultaat en vervolg

Synarchis is als huisvestingsadviseur nauw betrokken bij de planvorming en besluitvorming omtrent de herontwikkeling.

Gestart is met het leegmaken van het gebouw, de technische ontkoppeling van de verschillende gebouwdelen en de voorbereiding van de sloop van de laagbouwen. Parallel zijn diverse onderzoeken opgestart om ontmanteling en herontwikkeling mogelijk te maken.

 De huisvestingsadviseur is verantwoordelijk voor de initiatieffase. Dit betekent dat samen met de vastgoedorganisatie is gewerkt aan een ambitiedocument voor de herontwikkeling. Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld op basis waarvan keuzes zijn gemaakt over fasering, demarcatie, planning en bouwlogistiek.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken