Erasmus Medisch Centrum

Duurzame sloop oude Dijkzigt

Om ruimte te maken voor het nieuwe Erasmus Medisch Centrum moeten oude ziekenhuisgebouwen, waaronder het karakteristieke Dijkzigt, worden gesloopt. Een uitdagende, logistiek complexe sloopopgave van 80.000 m².

Circulaire sloop: Dijkzigt gaat steen voor steen tegen de vlakte"

Meer weten?

Andreas vertelt je er graag meer over

Bel 06 12336045 Stuur een email

De uitdaging

Erasmus MC heeft de uitdaging van de logistiek complexe sloopopgave verder vergroot door in te zetten op duurzaam slopen en circulariteit met als ambitie 1-op-1 hergebruik van producten en materialen. Aan Synarchis de taak om dit te vertalen naar de aanbesteding van een gefaseerde, duurzame en circulaire sloopopdracht.

Aanpak, resultaat en vervolg

Op basis van een plan van aanpak is gekozen voor een sloop in twee fasen. Een relatief kleine sloopopgave waarmee ruimte vrijkomt om de sloop van de overige gebouwen mogelijk te maken, zonder dat dit voor overlast mag leiden voor het in gebruik zijnde nieuwe ziekenhuis.

De eerste fase is meervoudig onderhands aanbesteed met maximale focus op hergebruik van uit de sloop vrijkomende producten. Dit heeft geleid tot een mooi, circulair resultaat. De tweede fase is Europees aanbesteed waarbij de geselecteerd sloopaannemers uitgebreid betrokken zijn bij de inventarisaties van de gebouwen. Ook hier is de markt met succes uitgedaagd zoveel mogelijk producten her te gebruiken en hierbij de lokale Rotterdamse markt te betrekken.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken