Gemeente Emmen

Aanbesteding en projectmanagement nieuw zwembad Aquarena

In Emmen lag het sterk verouderde zwembad Aquarena, vervanging was nodig. De gemeente benaderde Synarchis met de volgende vragen: Hoe moet het nieuwe zwembad eruit zien? Wat zijn de kosten hiervan? En hoe zetten we dit nieuwe zwembad goed in de markt?

Het resultaat van de aanbesteding overtrof de verwachtingen"

Meer weten?

Andreas vertelt je er graag meer over

Bel 06 12336045 Stuur een email

De uitdaging

Een zwembad laten realiseren voor een acceptabele jaarlast. Een zwembad dat duurzaam en toekomstbestendig is, geschikt is voor alle doelgroepen, uitdagend en modern is en bovenal vele bezoekers trekt

Aanpak, resultaat en vervolg

Synarchis hielp de gemeente Emmen allereerst door een aantal scenario’s te schetsen. Van deze scenario’s is de totale jaarlast in beeld gebracht. De jaarlast is de som van de kapitaallasten en de exploitatiebijdrage.

Op basis hiervan volgde het politieke besluitvormingstraject. Om de snelheid in het project te houden is parallel aan dit proces de aanbesteding van de Design & Build opdracht voorbereid. Direct na besluitvorming is de aanbesteding gestart. De geselecteerde partijen  werden gevraagd op basis van een vastgesteld budget en een Programma van Eisen een inschrijving te doen die bestond uit onder andere een Voorlopig Ontwerp.

Het resultaat van de aanbesteding overtrof de verwachtingen van de gemeente. De inschrijvingen lagen op een functioneel en duurzaam hoog niveau. Na een zorgvuldig beoordelingstraject is de opdracht gegund en kon gestart worden met het uitwerken van het ontwerp. Synarchis heeft vervolgens ook de ontwerp- en realisatiefase begeleid namens de gemeente.

De aanpak bleek meer dan geslaagd. De gemeente Emmen heeft een schitterend nieuw zwembad waar de  bezoekers en medewerkers zeer enthousiast over zijn. Dit blijkt ook uit de bezoekersaantallen die de verwachtingen overtreffen.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken