18 maart 2024

Begeleiden verduurzaming sportaccommodaties

Om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 heeft de overheid middelen beschikbaar gesteld voor een versnelde aanpak van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Voor de sector sport ligt de nadruk hierbij op ontzorging, om eigenaren van sportaccommodaties effectief en deskundig te begeleiden in de verduurzamingsaanpak.

Synarchis is een van de partijen die door het ministerie van VWS is gecontracteerd als adviseur om eigenaren van sportaccommodaties hierbij te ondersteunen en te adviseren. Al eerder plaatsten we hierover berichten op onze website en attendeerden we bezoekers van onze LinkedIn-pagina op de mogelijkheden.

In deze fase voeren we een energiescan uit op locatie, waarbij de potentiële verduurzamingsmaatregelen in kaart worden gebracht. Deze scan wordt uitgevoerd op basis van de verduurzamingsstrategie ‘Trias Energetica’, waarbij de volgende stappen worden genomen om een gebouw te kunnen upgraden tot een energiezuinig gebouw.

  • Stap 1: beperk de energievraag
  • Stap 2: gebruik energie uit hernieuwbare bronnen
  • Stap 3: indien gebruik wordt gemaakt van fossiele (eindigende) bronnen, gebruik deze dan zo efficiënt mogelijk.

𝗙𝗮𝘀𝗲 𝟮: 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀𝗳𝗮𝘀𝗲
In fase 2 wordt met de opdrachtgever een selectie gemaakt van de eerder geadviseerde maatregelen. De geselecteerde maatregelen worden hierna verder uitgewerkt, zodat deze kunnen worden uitgevoerd.

Wij begeleiden beide fases en in aansluiting op fase 2, waarin ook de subsidiemogelijkheden zijn uitgewerkt, begeleiden we ook de daadwerkelijke realisatie van de maatregelen.

Deze berichtgeving heeft veel concrete verzoeken opgeleverd voor het uitvoeren van een energiescan; meer dan we vooraf hebben ingeschat. Dat is erg mooi, want verduurzaming is nodig en onmisbaar in het proces van energietransitie.

Inmiddels is, in vervolg op de eerste fase (de energiescan), voor een aantal projecten al begonnen met de volgende fase waarin mogelijkheden verder worden uitgewerkt tot concrete maatregelen.

Dit bericht delen?

Meer weten?

Ramon vertelt je er graag meer over

Ramon Ockhuizen - Projectmanager

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen