Huisvestingsadvies & programmamanagement

Voor een organisatie of een school is huisvesting ondersteunend aan het primaire proces. Huisvesting moet bijdragen aan het optimaal presteren van de organisatie en zorgen voor verbinding.  Met het combineren van kennis op het gebied van het realiseren van gebouwen en beheer en exploitatie komen wij tot integrale huisvestingsoplossingen.

Wij combineren procesmanagement en programmamanagement met kennis van huisvesting en bedrijfsvoering

Samen werken aan een passend huisvestingsconcept
Wij streven naar het realiseren van een leefbare werk- en leeromgeving voor gebruikers, zowel op het niveau van de vastgoedportefeuille als op gebouw niveau. Op portefeuilleniveau vertalen wij strategische doelen van een gemeente of organisatie naar een integraal huisvestingsplan. Dit plan omschrijft de koers en kaders voor toekomstige ontwikkelingen en maakt duidelijk welke toekomstige investeringen nodig zijn. Op gebouwniveau begint een goede werk- of leeromgeving bij de visie op het primaire proces en een huisvestingsconcept dat daarbij aansluit. Samen met gebruikers ontwikkelen wij concepten die bijdragen aan het realiseren van de visie en ambitie. Wij werken dit samen met u uit in een programma van eisen. Dit vormt de basis voor het gebouwontwerp en de verdere projectbegeleiding.

Een gedragen plan voor passende huisvesting"

Programmamanagement met oog voor belangen
Bij complexe huisvestingsopgaven draagt gedegen programmamanagement bij aan het scherp krijgen van gezamenlijke doelen en het zorgvuldig meenemen van alle stakeholders in het realiseren van een huisvestingsprogramma. En dit alles binnen een politiek bestuurlijke context. Wij combineren procesmanagement met kennis van huisvesting en bedrijfsvoering. Samen met u maken we keuzes in proces, communicatie en participatie. Wij benaderen het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken en durven buiten de gebaande paden te treden om tot oplossingen te komen. Op deze manier begeleiden wij u in het komen tot een gedragen strategisch huisvestingsplan, masterplan of programma van eisen waarin alle stakeholders, van gebruiker en omgeving tot bestuurder, worden meegenomen.

Contact

Maak een afspraak met Laura

#betrokken #accuraat #creatief #analytisch #samenwerken

Bel 06 51443184 Stuur een email

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken