Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het geboed van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Buitensport

Onze oplossingen voor buitensport

Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het geboed van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Gemeente Barneveld

Masterplan buitensport

Het nieuwe Masterplan moet op integrale wijze de afstemming van (toekomstige) vraag en aanbod in beeld brengen met inachtneming van financiële kaders.

Bekijk project
Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het gebied van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Gemeente Putten

Studie buitensportaccommodaties

De gemeente voert al jaren discussie met buitensportverenigingen over een reële verdeling van verantwoordelijkheden en budgetten met betrekking tot de primaire voorzieningen.

Bekijk project
Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het geboed van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Gemeente Maassluis

Verkenning haalbaarheid sportpark Maassluis

De gemeente wil duidelijkheid over de mogelijkheden en beperkingen om op het sportpark ruimte te creëren voor de grootste voetbalvereniging van Maassluis.

Bekijk project
Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het geboed van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Gemeente Oegstgeest

Projectplan De Voscuyl

Met alle belanghebbenden is intensief samengewerkt aan een projectplan, waarin concrete afspraken zijn vastgelegd over: organisatie, financiën, fiscaal, juridisch, aanbesteding en planning 

Bekijk project

'Kan niet, bestaat niet'
zit in ons DNA

Wat we daarmee bedoelen? Dat we accommodatie-vraagstukken oplossen. Altijd. Wij willen dat maatschappelijke voorzieningen toekomstproof zijn: betaal- en beheerbaar, duurzaam in het gebruik en toegankelijk voor iedereen. Met alle ruimte om te leren, te sporten, te ontmoeten en cultuur te beleven.

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM