Buitensport

Ook wanneer het gaat om vraagstukken over buitensportaccommodaties denken wij aan het totaalplaatje; van beleidsontwikkeling, aanbesteding en projectmanagement tot beheer en exploitatie. Van doelgericht (locatie-) onderzoek tot een concreet advies, het uitwerken van diverse scenario's (renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw) om tot een passende keuze te komen en het verzorgen van de volledige implementatie. Wij nemen alles uit handen om te komen tot een succesvolle, toekomstbestendige, betaal- en beheerbare oplossing. 

Bekijk onze accommodatie & management oplossingen voor buitensport:

Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het geboed van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Gemeente Barneveld

Masterplan buitensport

Het nieuwe Masterplan moet op integrale wijze de afstemming van (toekomstige) vraag en aanbod in beeld brengen met inachtneming van financiële kaders.

Bekijk project
Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het gebied van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Gemeente Putten

Studie buitensportaccommodaties

De gemeente voert al jaren discussie met buitensportverenigingen over een reële verdeling van verantwoordelijkheden en budgetten met betrekking tot de primaire voorzieningen.

Bekijk project
Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het geboed van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Gemeente Maassluis

Verkenning haalbaarheid sportpark Maassluis

De gemeente wil duidelijkheid over de mogelijkheden en beperkingen om op het sportpark ruimte te creëren voor de grootste voetbalvereniging van Maassluis.

Bekijk project
Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het geboed van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Gemeente Oegstgeest

Projectplan De Voscuyl

Met alle belanghebbenden is intensief samengewerkt aan een projectplan, waarin concrete afspraken zijn vastgelegd over: organisatie, financiën, fiscaal, juridisch, aanbesteding en planning 

Bekijk project

'Synergie tussen expertises'

Met bouwkundig, bestuurskundig én bedrijfskundig inzicht hebben wij alle kennis onder één dak. We maken beleid, begeleiden de bouw en adviseren over beheer en exploitatie. We willen dat maatschappelijke voorzieningen toekomstproof zijn: betaal- en beheerbaar, duurzaam in het gebruik en toegankelijk voor iedereen. Met alle ruimte om te leren, te sporten, te ontmoeten en cultuur te beleven.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken