Beheer & exploitatie

De organisatie van maatschappelijke voorzieningen? De verhouding tussen publieke en private verantwoordelijkheden op het gebied van beheer en exploitatie is geen vanzelfsprekendheid. Hoe houd je grip op maatschappelijke waarde en wat is de publieke prijs die daarvoor betaald wordt?

Met doorlichtingen, quick scans en benchmarks geven wij inzicht in prestaties en verbetermogelijkheden op het gebied van beheer en exploitatie

Eerst onderzoeken, daarna verbeteren en oplossen
Wat zijn de prestaties die geleverd worden op het gebied van beheer en exploitatie. Met doorlichtingen, quick scans en benchmarks geven we inzicht in prestaties en verbetermogelijkheden. Aan de hand van bedrijfsplannen helpen we organisaties bij het verbeteren van hun prestaties en zorgen we voor toekomstbestendige voorzieningen.

Maatschappelijke en economische balans"

We kennen de markt
De optimale  verhouding tussen publieke en private verantwoordelijkheden is maatwerk. De best passende beheervorm? Daarin staan wij neutraal, maar wij kennen de succes- en faalfactoren van stichtingen, gemeentelijke sportbedrijven en commerciële exploitanten.

Uitvoering en begeleiding 
De praktijk is weerbarstig. De best passende beheervorm is nog geen garantie voor succesvol beheer en exploitatie. Wij kunnen ervoor zorgen dat de goede afspraken worden gemaakt, vastgelegd in overeenkomsten. Als de keuze wordt gemaakt om beheer en exploitatie aan een commerciële partij uit te besteden, dan is een zorgvuldige aanbesteding nodig. Een proces dat wij van a tot z kunnen begeleiden.

Contact

Maak een afspraak met Sander

#oplossingsgericht #deskundig #maatwerk #ervaren #gedreven

Bel 0184 616 544 Stuur een email

Referentieproject

Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het geboed van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Gemeente Breda

Businesscase Talentencentrum

De gemeente Breda had behoefte aan een sluitende businesscase voor het Talentencentrum die dient als basisdocument voor bestuurlijke besluitvorming.

Bekijk project

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM