Onze diensten

Meer waarde creeren met maatschappelijke voorzieningen

Vanuit een integrale benadering helpen wij bij het ontwikkelen van beleid en marketingstrategieën

beleids­-
ontwikkeling 

Accommodatiebeleid
Capaciteitsonderzoek
Integraal huisvestingsplan
Tarievenbeleid
Sportbeleid

Lees meer
Met doorlichtingen, quick scans en benchmarks geven wij inzicht in prestaties en verbetermogelijkheden op het gebied van beheer en exploitatie

beheer &
exploitatie

Advies beheervormen Exploitatiedoorlichting 
Energiescan
Exploitatiebegroting 
Aanbesteding exploitatie

Lees meer
Wij combineren procesmanagement en programmamanagement met kennis van huisvesting en bedrijfsvoering

huisvestings-
advies

Haalbaarheidsonderzoek
Programma van eisen
Scenariostudie
Huisvestingsconcept
Inpassingsstudie

Lees meer
Onze projectmanagers begeleiden het proces van initiatief, ontwerp, bouw en nazorg van maatschappelijk vastgoed

project­management

Proces- en projectbegeleiding
Verduurzamingsplan
Investeringskostenraming
Aanbestedingsbegeleiding
Contractmanagement

Lees meer

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken