20 februari 2023

Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties Groningen

Vorige week kregen wij opdracht van gemeente Groningen voor het uitvoeren van een capaciteitsonderzoek naar de huidige en toekomstige capaciteit van sportaccommodaties binnen de gemeente Groningen. Het onderzoek zal zich richten op zwembaden, binnen- en buitensport, studentensport en ijsaccommodaties. Daarnaast is Synarchis gevraagd om invulling geven aan het programma ‘Beter benutten van buitensportaccommodaties’, wat als doel heeft de aanwezige sportparken zo optimaal mogelijk te gebruiken. 

Tijdens beide trajecten wordt nauw samengewerkt met Sport050, de verenigingen en de sportbonden. 

We bedanken gemeente Groningen voor deze mooie opdracht en gaan met veel plezier aan de slag.

Dit bericht delen?

Meer weten?

Rikkert vertelt je er graag meer over.

Rikkert Füss - Adviseur maatschappelijk vastgoed en beleid

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen