3 november 2022

Start bouw Kindcentrum Sassenheim

Feestelijke start nieuwbouw kindcentrum Het Sterrenwerk Sassenheim

In de ochtend van 2 november vond onder grote belangstelling de feestelijke start van de bouw van Kindcentrum Het Sterrenwerk te Sassenheim plaats. Wethouder Elsbeth Koek van Gemeente Teylingen sloeg samen met een van de leerlingen een eerste piketpaal om zo de officiële start van de bouw te markeren.

De aanwezigen werden toegesproken door Omar Ramadan, bestuursvoorzitter van Stichting Sophia Scholen. Als toekomstig herinnering aan dit gedenkwaardige moment is door de leerlingen een tijdscapsule ingegraven.

Sinds begin 2021 ondersteunt Synarchis gemeente Teylingen bij de ontwikkeling van de nieuwbouw voor Kindcentrum Het Sterrenwerk in Sassenheim. Tijd om wat dieper op het project in te gaan.

Peter Post is projectleider namens Gemeente Teylingen. Hij was in die rol verantwoordelijk voor de aansturing van de ruimtelijke procedures de tijdelijke huisvesting, de sloop van de bestaande bebouwing en het bouwrijp opleveren van het perceel. Daarnaast is Peter intermediair tussen de gemeente en Stichting Sophia Scholen uit Voorhout, die de rol van bouwheer vervult, en verzorgde hij het vastleggen van alle afspraken in onder andere een bouwheerovereenkomst. Ook toetst hij of de bouwheer zich houdt aan de afgesproken kaders, zoals deze zijn vastgelegd in een raadsbesluit over krediet en in het Programma van Eisen. De belangrijkste kaders betreffen duurzaamheid en Frisse Scholen.

Flora en fauna domineerden de voorbereidingsfase vanwege de aanwezigheid van Japanse duizendknoop respectievelijk vleermuizen. Voor de vleermuizen is vervangende huisvesting geregeld, waarna ontheffing voor de sloopwerkzaamheden verkregen is. De Japanse duizendknoop is gesaneerd voor zover benodigd om met de bouw te kunnen starten. Het restant van de aanwezige planten wordt komende jaren via elektrocutie bestreden.

De huidige marktsituatie en gestegen bouwkosten resulteerden in een tegenvallende aanbesteding. Na een onderhandelingsprocedure met de inschrijvende partijen en een goedgekeurde aanvraag voor extra krediet bij de gemeenteraad, is groen licht gegeven voor de opstart van de realisatie en heeft de opdrachtverstrekking plaats kunnen vinden.

Het nieuwe Kindcentrum is ontstaan uit een fusie tussen twee basisscholen. De nieuwbouw voor 400 leerlingen en Blos Kinderopvang wordt gerealiseerd op de locatie van een van de twee basisscholen. Liag Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van het gebouw en ICS verzorgt namens Stichting Sophia Scholen het projectmanagement.

Op 12 oktober is het bouwterrein overgedragen aan de bouwheer en is begonnen met de bouwplaatsinrichting. De nieuwbouw wordt gerealiseerd door bouwcombinatie K_Dekker Bouw & Infra / De Geus Bouw en BRI Groep. De oplevering van het Kindcentrum staat gepland voor het derde kwartaal van 2023. Meer informatie over het project is te vinden op de website van de school. Lees hier het bericht.

Dit bericht delen?

Meer weten?

Peter vertelt je er graag meer over.

Peter Post - Partner en projectmanager maatschappelijk vastgoed

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen