22 december 2022

Zwembad Den Inkel: inzicht in maatschappelijke waarde

 Foto (vlnr): Jobien Vermuë, René Komduur, Nelie Wilcox en Lieke Rovers 

De weg naar een toekomstbestendig zwembad

Zwembad Den Inkel in Kruiningen werd de afgelopen jaren flink uitgebreid, gerenoveerd en verduurzaamd. De verbouwing verliep soepel, maar de weg naar een toekomstbestendig zwembad kende de nodige obstakels. Gemeente Reimerswaal nam adviesbureau Synarchis in de arm om zich tijdens het hele proces te laten begeleiden, vanaf het eerste onderzoek naar de prestaties van het gemeentelijke zwembad tot aan de huidige fase, waarin beheer en exploitatie anders geregeld zijn dan voorheen. De gemeente is vol lof over de samenwerking: “Bij dit project waren verschillende partijen betrokken, ieder met zijn eigen belang. De adviseurs van Synarchis hielpen ons de juiste keuzes te maken en de belangen bij elkaar te brengen.”


Maatschappelijke waarde inzichtelijk

“De eerste vraag van gemeente Reimerswaal kwam in 2013,” vertelt René Komduur, partner bij Synarchis. “Of we de prestaties en het toekomstperspectief van het zwembad in beeld wilden brengen. Die vraag kwam in een periode dat veel gemeenten moesten bezuinigen; de gemeente Reimerswaal keek daarom kritisch naar al haar producten. Als Synarchis brengen we capaciteit en behoefte van maatschappelijke voorzieningen in beeld en maken we de maatschappelijke waarde inzichtelijk. De maatschappelijke en financiële prestaties van het zwembad waren zeker niet verkeerd, maar we zagen toch mogelijkheden om de kosten te verlagen en de opbrengsten te verhogen.” Lieke Rovers, projectmanager vanuit gemeente Reimerswaal, vult aan: “Via buurgemeenten hoorden we van Synarchis en na een marktconsultatie viel de keus op dit bureau. Op basis van een scenario-uitwerking door Synarchis stonden we voor de keuze: nieuwbouw of renovatie. De keuze viel op renovatie van het zwembad, waarmee in 2020 is gestart. Een goede timing, want vanwege de coronamaatregelen was het zwembad gesloten. Vorig jaar zijn de werkzaamheden afgerond.” Jobien Vermuë, collega van Lieke, vertelt dat de gemeente koos voor een uitbreiding van het zwembad met een zitgedeelte en een ruime balie. “Al het RVS moest destijds vervangen worden en ook zijn er diverse duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. Eenmaal bezig kozen we ervoor om door te pakken en meer te verbeteren dan oorspronkelijk bedacht.” 

Aanbesteding en uitvoering

“Voor ons als gemeente was het heel fijn dat Synarchis niet alleen adviesdiensten in huis heeft, maar ook de aanbesteding en de uitvoering van het project kan begeleiden. Die expertise hebben we zelf niet in huis,” deelt Lieke. Projectmanager Niels Rousse van Synarchis was vaak aanwezig op het project, hij verzorgde ook de directievoering. “Omdat hij van alle details op de hoogte was, kon hij ter plaatse bijsturen en ons tegelijkertijd adviseren over de te maken keuzes en de gevolgen daarvan. Niet alleen over technische zaken, maar bijvoorbeeld ook over hoe we de plannen presenteerden binnen de gemeenteraad, aan de inwoners en de beheerstichting. Synarchis heeft ons echt ontzorgd in dat proces.” Accommodatiemanager Nelie Wilcox vertelt dat de verbouwing haar veel hoofdbrekens heeft gekost. “De bouw vond in meerdere opvolgende fases plaats. Steeds stonden we voor de keuze: wat is nu handig? Want werkzaamheden hebben direct gevolgen voor het gebruik van het binnen- of buitenzwembad. Omdat het om renovatie ging, werden nieuwe onderdelen geïntegreerd in het bestaande gebouw. We kwamen best wat verrassingen tegen.” Jobien vult aan: “Dan moet je inspelen op wat je tegenkomt, flexibel zijn. Niels dacht steeds mee, bekeek hoe zaken beter of efficiënter konden en zorgde er vervolgens voor dat alle partijen van de nieuwe afspraken op de hoogte waren.” René: “Hoewel de zichtbare veranderingen aan het zwembad beperkt zijn, zorgen de aanpassingen er wel voor dat het zwembad de komende twintig jaar vooruit kan.”


Nieuwe beheervorm

“Terwijl de bouwwerkzaamheden gaande waren, dachten we samen met de gemeente na over de beste beheervorm van het zwembad,” vertelt René. “Er worden steeds hogere eisen aan zwembaden gesteld, de risico’s zijn groot. Tot voor kort beheerde een stichting met een vrijwillig bestuur het zwembad. Een toekomstbestendig zwembad vraagt om een toekomstbestendige organisatie, zeker toen de zorgen door corona groeiden. Lieke: “We kwamen tot de conclusie dat we de huidige verantwoordelijkheid niet meer bij een vrijwillig bestuur konden neerleggen. En dus hielp Synarchis ons bij de aanbesteding richting een risicodragende huur- en exploitatieovereenkomst. Dat contract met een professionele, landelijk opererende partij is afgelopen november ondertekend.” 


Trots

“Als gemeente zijn we trots op de samenwerking. We zaten niet altijd op één lijn, maar konden daar altijd over in gesprek. Een intensief proces, waarin we het beste in elkaar naar boven haalden,” besluit Jobien. De keuze om het zwembad te behouden, was voor René het meest spannende in het hele proces. “Daarna kostte het project wel tijd, maar de uitbreiding en de overgang van de stichting naar de nieuwe exploitant verliep eigenlijk heel soepel. We zijn trots op het eindresultaat en het feit dat we de gemeente met onze expertises op verschillende vlakken konden bijstaan.” Lieke: “We kijken met alle partijen positief terug op een traject van bijna tien jaar. Er staat een zwembad dat voldoet aan alle eisen, we zien blije gezichten bij het personeel en zijn erg tevreden over de nieuwe exploitant. We gingen van een bezuiniging in 2013 naar een pareltje in 2022.”

Tekst: Katja Torbijn

Dit bericht delen?

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over.

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen