In de media


ROC Mondriaan: trots op het nieuwe schoolgebouw

ROC Mondriaan Laurens+Philipp


Begin 2024, direct na de kerstvakantie, werd een gloednieuw schoolgebouw door ROC Mondriaan in gebruik genomen. Ruim 1.800 studenten volgen sindsdien een economische of sociaalpedagogische opleiding in het pand aan de Vaz Diasdreef in Leidschenveen. Ondanks een ontwerpperiode in coronatijd, grondstoffenschaarste, langere levertijden en stijgende prijzen, is het project toch binnen de projectkaders gerealiseerd. Dat is te danken aan een uitstekende samenwerking die gebaseerd is op vertrouwen en goede communicatie, stellen Philipp Hooghiemstra (ROC Mondriaan) en Laurens Marijnissen (projectmanager Synarchis).

Haalbaarheidsonderzoek
Vijf jaar geleden startte Synarchis met de opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek voor Philipp, directeur van het facilitair bedrijf binnen ROC Mondriaan. “We kwamen jullie tegen op een bouwbord tijdens een locatiebezoek aan een ander project,” lacht Philipp. “We zochten hulp bij de bouw van een energieneutrale sporthal en belden daarom Synarchis. Dat beviel zo goed, dat we jullie opnieuw benaderden voor het haalbaarheidsonderzoek van deze nieuwe school. Daarna volgde een Programma van Eisen en vervolgens het projectmanagement gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfase.”

  Uiteindelijk draait het om het gezamenlijke belang, het eindresultaat en wat we redelijk vinden om daar te komen.”


Bouwteam
“We begonnen inderdaad in 2019 met een haalbaarheidsonderzoek. Alleen de bouwlocatie, de globale ruimtebehoefte in vierkante meters en de wens voor een flexibel gebouw waren bekend,” vertelt Laurens. “Veel meer wisten we op dat moment nog niet,” vult Philipp aan. “We hadden destijds nogal haast, de vergunning voor de tijdelijke huisvesting liep af. Daarom maakten jullie het Programma van Eisen (PvE) parallel aan het structuur- en voorontwerp. Om tot het PvE te komen, haalde je bij docenten en studenten op welke ruimtebehoefte zij als gebruiker hebben, als input voor het ontwerp.” Laurens: “Gelijktijdig aan het ophalen van alle eisen en wensen werkte het ontwerpteam het project al uit tot een Voorontwerp en haakten vervolgens de bouwteampartners aan. Door middel van een bouwteamsamenwerking beoogden we alle benodigde ontwerp- en uitvoeringsexpertise al in een vroegtijdig stadium bij het project te betrekken. En waren we tegelijkertijd in een periode van hoogconjunctuur verzekerd van goede partijen voor de uitvoering.” De basis was een duurzaam gebouw, flexibel indeelbaar in een vastgesteld grid voor verschillende formaten onderwijsruimten, aangevuld met een kern met een grote zaal, stilteruimtes, overlegruimtes en relaxruimtes.

ROC Mondriaan Impressie
ROC Mondriaan Laurens+Philipp 2
ROC Mondriaan Impressie 4


Waar het voortraject een lange doorlooptijd kende, duurde de bouwperiode juist relatief kort. “We kregen in het voortraject te maken met verschillende afdelingen binnen de gemeente: vergunningen, planeconomie, juridische zaken, stedenbouw” deelt Philipp. Laurens haakt in: “Vooral op het parkeren hebben we gepuzzeld, zowel op de aantallen als op de wijze waarop de parkeervoorziening gerealiseerd kan worden. Er geldt een gemeentelijke parkeernorm voor auto’s en fietsen, maar uit onderzoek bleek dat docenten en leerlingen vooral met het openbaar vervoer komen. Daarmee was de parkeernorm niet passend voor het project en moest afgeweken worden.” De parkeervoorzieningen zijn nu gerealiseerd in een parkeergarage onder het schoolgebouw: droog en mooi uit het zicht. Kort nadat alle seinen op groen stonden, startte de daadwerkelijke realisatie van het schoolgebouw. Laurens: “De uitvoeringsorganisatie stond al in de startblokken”.

Projectbeheersing
We streven met elkaar naar een project dat op een beheerste manier tot stand komt. Gedurende het project word je echter geconfronteerd met de effecten van bijvoorbeeld de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, langere vergunningsprocedures of een onbekende oude gasleiding. Hoewel de belangen dan niet altijd op één lijn zaten, is er volgens Laurens en Philipp wel altijd samen met alle partijen gezocht naar oplossingen. Laurens: “Uiteindelijk draait het om het gezamenlijke belang, het eindresultaat en wat we redelijk vinden om daar te komen.” Philipp is tevreden met het gerealiseerde eindresultaat en het is fijn dat dit het resultaat is uit een goede samenwerking met en tussen alle betrokken partijen. “Iedereen heeft zich ingezet voor de langetermijnrelatie, in plaats van voor de quick-wins. Daar zijn we als opdrachtgever heel blij mee.”

ROC Mondriaan Philipp

Communicatie
De samenwerking tussen ROC Mondriaan, Synarchis en de bouw- en ontwerpteampartners verliep wat Philipp betreft heel soepel. Communicatie speelde daarin een belangrijke rol. “In een project als dit heeft iedereen een mening. De onderlinge communicatie, maar ook de rolverantwoor-delijkheid, waren daardoor best een uitdaging. Daarom belde ik Laurens als ik een vraag had of iets wilde weten. Jij was als extern projectmanager voor mij het aanspreek-punt voor het project. Je wist de rust te bewaren door duidelijk te zijn over bijvoorbeeld de planning en financiën. Dat voelde heel comfortabel.”

Iedereen is trots
Dat de buren hem komen vertellen dat het nieuwe schoolgebouw er prachtig uitziet, maakt Philipp erg trots. “Ook docenten, medewerkers en directieleden zijn erg enthousiast. Leerlingen hebben in het voortraject aangegeven langer in de school te willen verblijven dan alleen gedurende de lessen en dat er behoefte is aan ruimtes om te overleggen, huiswerk te maken of te ontmoeten. Dit pand heeft veel van dat soort ruimtes. Als het bevalt, nemen we die ervaring mee naar toekomstige nieuwbouw voor ROC Mondriaan.” 

Laurens hoort ook positieve reacties van zowel studenten als personeelsleden over het nieuwe gebouw en dat ze er met plezier naar toe gaan. “Daar doe je het uiteindelijk voor! De grootsheid en het volume van het gebouw zijn indrukwekkender dan ik vooraf op basis van de impressies had ingeschat. En dat het bouwproces ondanks alle uitdagingen voorspoedig is verlopen en het steeds gelukt is om in goede onderlinge samenwerking binnen de projectkaders stappen vooruit te maken, dat maakt me nog trotser. “

   Tekst: Katja Torbijn | Foto's: Vincent Basler

Delen

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen