Businesscase De Machinerie

Gemeente Utrecht

Project

Businesscase De Machinerie

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Plaats

Utrecht

Sector

Cultuur en welzijn

Diensten

Haalbaarheidsonderzoeken

Periode

2019

Omvang

Raad keurt plan De Machinerie goed: € 3,5 miljoen voor nieuwe uitgaansplek voor film- en beeldcultuur."

Er doet zich een unieke kans voor in het Werkspoorkwartier in Utrecht. In het geografische midden van de stad hebben het Nederlands Film Festival (NFF), ’t Hoogt In Transitie (HIT), FOTODOK en De Maakruimte (de kernpartners) een nieuw concept op het gebied van film en beeldcultuur ontwikkeld. Dit concept heeft als werktitel De Machinerie en wordt gevestigd in de voormalige Apparatenfabriek, het huidige Central Studios.

Synarchis is door de samenwerkende culturele instellingen gevraagd een businesscase op te stellen voor De Machinerie, ten behoeve van de budgetaanvraag aan de gemeenteraad. In nauw overleg met deze partners is gewerkt aan een programma van eisen en een vertaling hiervan in een stichtingskostenopzet en analyse van de kosten en baten uit de exploitatie.

Hoewel het om een uniek project gaat zijn er, waar mogelijk, vergelijkingen gemaakt met projecten elders in het land. Tijdens het proces bleek dat de situatie op enkele onderdelen meer uitwerking vroeg. Zo is een schetsontwerp gemaakt om recht te doen aan de samenwerking tussen de partners en de rauwe kwaliteit van het bestaande gebouw. Daarnaast hebben de partners het concept voor De Machinerie nader uitgewerkt. Op basis van de businesscase heeft de gemeenteraad besloten om dit unieke project financieel te ondersteunen.

Meer weten?

Christianne

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen