Exploitatieadvies Sportcentrum Heerenveen

Gemeente Heerenveen

Binnensport Turnen

Project

Exploitatieadvies Sportcentrum Heerenveen

Opdrachtgever

Gemeente Heerenveen

Plaats

Heerenveen

Sector

Binnensport

Diensten

Advies

Periode

2019

Omvang

Zonder bijdrage een kostendekkende exploitatie, deze doelstelling werd nooit gehaald"

Sportstad Heerenveen is een totaalconcept bestaande uit een voetbalstadion, een grote scholengemeenschap, een zorginstelling, diverse buitensportvoorzieningen, een fitnesscentrum en het overdekte gemeentelijke sportcentrum. Het sportcentrum bestaat onder meer uit het Epke Zonderland turncentrum, drie sporthallen, een zwembad, een horecagelegenheid, een dojo en squashbanen. Voorafgaand aan de realisatie van het sportcentrum is een businessplan opgesteld waarin is geconcludeerd dat zonder exploitatiebijdrage sprake zou zijn van een kostendekkende exploitatie door Sportstad Heerenveen. Deze doelstelling is echter vanaf het eerste exploitatiejaar nooit gehaald, waarbij de omvang van het exploitatietekort jaarlijks is toegenomen. 

In opdracht van de gemeente Heerenveen en Sportstad Heerenveen is onderzoek gedaan naar:

  • Evaluatie van de huidige exploitatieresultaten van het sportcentrum ten opzichte van de uitgangspunten van het businessplan.
  • Vergelijking van het exploitatieresultaat van het gemeentelijk sportcentrum met de exploitatieresultaten van vergelijkbare sportaccommodaties in Nederland.
  • Inzichtelijk maken op welke onderdelen van de exploitatie het gemeentelijk sportcentrum goed presteert en waar verbeteringen mogelijk zijn met aanbevelingen voor het ter hand nemen hiervan.
  • Advies over een passende bijdrage van de gemeente Heerenveen aan Sportstad Heerenveen in de exploitatie van het gemeentelijk sportcentrum voor de komende 20 jaar. 

Meer weten?

Sander

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen