Exploitatiedoorlichting Sportbedrijf Raalte

Gemeente Raalte

Binnensport handbal

Project

Exploitatiedoorlichting Sportbedrijf Raalte

Opdrachtgever

Gemeente Raalte

Plaats

Raalte

Sector

Binnensport, buitensport, zwembaden

Diensten

Advies

Periode

2019

Omvang

Als de exploitatie van Sportbedrijf Raalte ruim een jaar na de ingebruikname van het nieuwe sportcentrum Tijenraan sterk achterblijft bij de begroting, willen de gemeente en het sportbedrijf inzicht in een realistische begroting en exploitatieverbeterende maatregelen. 

Wij hebben middels een doorlichting van de bestaande exploitatie en door middel van een aantal interactieve sessies met direct betrokkenen een realistische exploitatiebegroting opgesteld. Daarnaast is een martkanalyse en een benchmark uitgevoerd waarna concrete aanbevelingen zijn gedaan om de exploitatie te verbeteren, zowel op het gebied van efficiency als door het benutten van commerciële kansen. Deze aanbevelingen zijn vervolgens vertaald in een implementatieplan en een meerjarenbegroting.

Meer weten?

Sander

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen