Haalbaarheidsonderzoek beroepscollege Lingecollege

Gemeente Tiel

IMG 1880

Project

Haalbaarheidsonderzoek beroepscollege Lingecollege

Opdrachtgever

Gemeente Tiel

Plaats

Tiel

Sector

Onderwijs PO & VO 

Diensten

Advies

Periode

2019

Omvang

Om de concurrentiepositie van het beroepscollege van het Lingecollege te verbeteren is vernieuwing een must"

Het Lingecollege en de gemeente Tiel hebben besloten de huisvesting van de VO-schoolgebouwen in Tiel te verbeteren. De plannen voor deze verbetering worden gefaseerd uitgevoerd. De nieuwbouw van het VMBO is in 2019 in gebruik genomen en de grondige renovatie van het Lyceum is in 2022 gerealiseerd. Voor de derde en laatste fase, het beroepscollege, hebben wij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Het beroepscollege is gehuisvest in verouderde gebouwen aan de Teisterbantlaan, Na de verhuizing van het VMBO naar de nieuwbouw kent het gebouw aanzienlijke overcapaciteit. Het complex aan de Teisterbantlaan bestaat uit verschillende gebouwen die in de loop der jaren aan elkaar gekoppeld zijn. Deze bouwdelen hebben elk hun eigen uitdaging met ieder een eigen ruimtelijke en technische kenmerken.

Het haalbaarheidsonderzoek bestond uit een inventarisatie van enerzijds de benodigde ruimten voor het beroepscollege op basis van de leerlingenprognoses en ruimtenormen en anderzijds de ruimtelijke en technische staat van de gebouwen.

Er is gekeken welke bouwdelen het best bruikbaar zijn voor de school en welke bouwdelen gesloopt kunnen worden. Vervolgens is voor een aantal varianten de bouw- en investeringskosten berekend. Deze kosten zijn afgezet tegen de kosten voor volledige nieuwbouw. Hieruit is gebleken dat renovatie van de huidige huisvesting ongeveer net zo duur is als nieuwbouw. Gezien de resultaten van de haalbaarheidsstudie hebben de gemeente en het Lingecollege er daarom voor gekozen de haalbaarheid van nieuwbouw te onderzoeken.

Meer weten?

Laura

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen