Haalbaarheidsonderzoek sportcentrum Waspik

Gemeente Waalwijk

Sportcentrum Waspik

Project

Haalbaarheidsonderzoek sportcentrum Waspik

Opdrachtgever

Gemeente Waalwijk

Plaats

Waspik

Sector

Binnensport

Diensten

Advies

Periode

2019

Omvang

Voor een gezond sportklimaat hebben we goede, maar ook betaalbare sportaccommodaties nodig"

Sportcentrum Waspik, bestaande uit een sporthal, een turnhal, een dansruimte en squashbanen was functioneel, klimatologisch en op het gebied van duurzaamheid verouderd. Daarnaast hebben diverse kleine vechtsportgroepen en -verenigingen in Waalwijk huisvestingsproblemen.

Voor de gemeente Waalwijk is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar renovatie en nieuwbouw. In beide scenario's zijn de gewenste functionaliteiten van het sportcentrum in beeld gebracht en de investerings- en exploitatatiekosten berekend. Voor het nieuwbouwscenario zijn tevens de inpassingsmogelijkheden van de nieuwe accommodatie op de beschikbare locaties geanalyseerd.

Meer weten?

René

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen