Voorzieningenonderzoek Den Hoorn

Gemeente Midden-Delfland

Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het geboed van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Project

Voorzieningenonderzoek Den Hoorn

Opdrachtgever

Gemeente Midden-Delfland

Plaats

Den Hoorn

Sector

Cultuur en welzijn 

Diensten

Voorzieningenonderzoek

Periode

2024

Omvang

100 m2

Een passend voorzieningenniveau voor de dorpskern Den Hoorn"

Den Hoorn is met ongeveer 8.500 inwoners de grootste kern van de gemeente Midden-Delfland. Om ook in de toekomst de vitaliteit in de dorpskern te kunnen waarborgen, is onderzocht welke voorzieningen op het gebied van sport, sociaal-culturele activiteiten en eerstelijnszorg passend zijn voor het dorp.

De Uitdaging

De belangrijkste voorzieningen op het gebied van sport, sociaal-culturele activiteiten en eerstelijnszorg zijn gehuisvest in De Hoornbloem en het Gezondheidscentrum aan het Koningin Julianplein. De gebouwen kennen ieder hun eigen beperkingen en knelpunten. Het voorzieningenonderzoek moet inzicht geven in de behoefte aan en toekomstbestendigheid van deze voorzieningen.

Aanpak, resultaat en vervolg

Het gebruik van de twee bestaande accommodaties is uitvoerig geanalyseerd door onder andere het uitvoeren van bezettingsberekeningen en gebruiksanalyses.

De gebruikers van de accommodaties zijn betrokken door middel van vragenlijsten, interviews en een plenaire bijeenkomst. Dit resulteerde in de huidige en toekomstige behoefte van gebruikers alsmede de knelpunten die zij in de bestaande gebouwen ervaren. Vervolgens is het voorzieningenniveau op korte termijn (2025) en de middellange termijn (2030) bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van demografische ontwikkelingen van de gemeente, woningbouwontwikkeling en lokale trends en ambities. Om de mogelijkheden voor het toekomstbestendig huisvesten van de benodigde voorzieningen in beeld te brengen, is een scenario voor nieuwbouw en een scenario voor inpassing in de bestaande gebouwen uitgewerkt.

Meer weten?

Laura vertelt je er graag meer over.

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen