Synarchis 15 jaar


Gemeente Capelle aan den IJssel: samenwerken is tweerichtingsverkeer

VB  20230607 3145


In Capelle aan den IJssel zijn recent een nieuw, duurzaam schoolgebouw met gymzaal, een zogenaamde ‘wisselschool’ en een nieuw all electric sportcomplex in gebruik genomen. Synarchis verzorgt in opdracht van de gemeente verschillende diensten voor deze projecten, waaronder huisvestingsadvies, ontwerpbegeleiding, directievoering en nazorg. Hoe is die samenwerking ontstaan? En waarom komt deze gemeente steeds terug bij Synarchis? We vragen het aan Theo van Delden, projectmanager bij de gemeente en verantwoordelijk voor huisvesting.

Streven naar het beste resultaat
Vandaag zitten we met zijn vijven aan tafel, deze keer in Sportcomplex Aquapelle. Al tijdens het voorstelrondje vertelt Theo enthousiast over zijn samenwerking met Laura Sandwijk, die jaren teruggaat. Later kwamen daar Niels Rousse en Peter Post bij. “Laura en ik werkten 15 jaar geleden bij een adviesbureau en deden veel projecten samen. Zodra er huisvestingsvraagstukken waren, betrok ik Laura erbij als adviseur. Ze had toen al veel ervaring en een interessante kijk op huisvesting.” Laura: “We kennen elkaar goed, weten na jaren samenwerken precies wat we aan elkaar hebben en hoe we werken. We hielden ook na mijn overstap naar Synarchis contact. En ineens belde hij namens gemeente Capelle aan den IJssel met een huisvestingsvraag.”

Laura, vooral betrokken in het voortraject van projecten, vervolgt: “Bij de gemeente speelden verschillende vraagstukken, zoals de vernieuwing van het zwembad en de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie met drie scholen, kindvoorzieningen en een gymzaal. Als huisvestingsadviseur dacht ik mee over de verdeling van de vierkante meters, de eigendomsverhouding en het huisvestingsconcept voor het gebouw. Ik schrijf strategische huisvestingsplannen en Programma’s van Eisen.” Theo haakt in: “Als je een goede partij gevonden hebt als gemeente, probeer je daar ook volgende projecten mee op te pakken. De samenwerking met Laura, Niels en Peter is fantastisch. Ze leveren kwaliteit, zijn erg betrouwbaar en streven samen met ons naar het beste resultaat.”

  Samenwerken begint met luisteren”

VB  20230607 3276

Theo grinnikt dat hij niet de makkelijkste is om mee samen te werken. Peter, als adviseur en directievoerder betrokken bij verschillende projecten en verantwoordelijk voor onder andere het Programma van Eisen van het sportcomplex, geeft aan Theo nooit als lastig te ervaren. “We blijven altijd in gesprek en luisteren goed naar elkaar, ook als we het niet direct met elkaar eens zijn. Ik weet dat we nog wel eens eigenwijs zijn, maar altijd met het oog op het beste eindresultaat. Vanuit openheid werken we met elkaar samen. Dat tweerichtingsverkeer maakt voor mij dat het echt voelt als een fijne samenwerking.”

Niels was tot voor kort als projectmanager betrokken bij de nieuwbouw van basisschool De Olijfboom en de tijdelijke huisvesting voor diverse basisscholen in verbouwing (de wisselschool). “Wij werken bij veel projecten samen met een gemeentelijk projectleider en iedereen vervult deze rol op zijn eigen manier. Vanuit Synarchis vullen we dat aan met verschillende expertises en diensten. Theo geeft de gemeentelijke kaders mee. Die zijn soms hard, maar duidelijk.” “Als gemeente hebben we met verschillende stakeholders en belangen te maken. Het is dan geven en nemen, zoeken naar de juiste weg om uit te komen op dat wat vooraf is afgesproken. Kijkend naar wat we uiteindelijk bij meerdere projecten gerealiseerd hebben, zijn we daar met elkaar goed in geslaagd,” stelt Theo.

Fijne opdrachtgever
Laura, Niels en Peter werken alle drie graag voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Peter: “De mooie vraagstukken van deze gemeente passen goed bij Synarchis als bureau voor maatschappelijke voorzieningen.” Laura vervolgt: “Ik vind het erg fijn dat we ieder vanuit onze eigen expertise meerwaarde kunnen bieden. Omdat de gemeente zelf het proces organiseert, kunnen wij echt adviseren vanuit de inhoud.” Niels streeft ernaar de gemeente maximaal te ontzorgen. “We krijgen de ruimte om verder te kijken dan de kaders. Soms voel ik me naast medewerker van Synarchis ook medewerker van de gemeente, omdat ik op allerlei vlakken betrokken word. Dat werkt heel prettig.” Theo knikt bevestigend: “Synarchis is inmiddels echt onderdeel van onze organisatie. Laura, Niels en Peter denken bijvoorbeeld ook mee over politiek-gevoelige kwesties en gaan mee naar presentaties voor de betrokken wethouders. En we vervangen elkaar tijdens vakanties.”

VB  20230607 3054
VB  20230607 3254
VB  20230607 3125
VB  20230607 3014


Voor de gebruiker
Theo stelt dat de gemeente de projecten nooit voor zichzelf realiseert, maar voor de gebruiker. “Natuurlijk hebben wij er als gemeente samen met Synarchis een beeld van hoe je dingen het beste aan kunt pakken. En natuurlijk zijn er kaders. Maar binnen die kaders zoeken we altijd de ruimte om het beste resultaat te krijgen, zoals de gebruiker graag wil. Als je, zoals Synarchis, meer dan waarmaakt wat je afspreekt, word je vanzelf opnieuw benaderd.”

Niels is voor meerdere projecten binnen de gemeente ook betrokken in de nazorgfase. “Dat biedt zeker meerwaarde,” stelt Theo. “Nazorg is de minst leuke fase in mijn ogen. Dan moeten er mensen terugkomen die al aan andere projecten werken. Dan bel ik Niels, en die lost het dan op,” lacht de gemeentelijk projectleider.

Onderscheidend door meerdere expertises onder één dak
“Het voordeel van Synarchis is dat het verschillende specialismes in huis heeft, waardoor je maar met één bureau samenwerkt. En is er een andere expertise nodig, dan schuift er gewoon een collega van Laura, Niels en Peter aan. Dat is echt onderscheidend ten opzichte van andere bureaus,” deelt Theo enthousiast. Peter besluit: “We hebben inmiddels een goede combinatie van adviseurs en projectmanagers bij Synarchis, ieder met een eigen expertise. Daardoor kunnen we iedereen in zijn kracht zetten en aansluiten bij waar iemand het meeste plezier uit haalt. Het is erg fijn om te horen dat opdrachtgevers dat waarderen!”

   Tekst: Katja Torbijn | Foto's: Vincent Basler

Delen

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen