29 april 2024

Groen licht voor nieuwbouw sportcomplex Hoornse Vaart

Hoornse vaart

Op donderdag 18 april is de gemeenteraad van Alkmaar unaniem akkoord gegaan met het voorstel van het college om te kiezen voor nieuwbouw van sportcomplex Hoornse Vaart. 

Omdat het bestaande complex inmiddels behoorlijk verouderd is, heeft gemeente Alkmaar aan Synarchis opdracht gegeven voor een onderzoek naar vier toekomstscenario’s: twee voor renovatie en twee voor nieuwbouw. Na een grondige analyse van de bestaande situatie zijn de vier scenario’s door ons uitgewerkt op alle relevante aspecten, zoals voorzieningenaanbod, bezoek en gebruik, investering, exploitatie, duurzaamheid, toekomstbestendigheid en risico’s. Bij het onderzoek hebben we Alkmaar Sport (de exploitant) en de gebruikers van Hoornse Vaart nauw betrokken. 

Komende periode zal het nieuwbouwscenario verder worden uitgewerkt. 

Wij feliciteren gemeente Alkmaar met dit besluit voor een nieuw sportcomplex! 

Dit bericht delen?

Meer weten?

Danny vertelt je er graag meer over

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen