9 april 2024

IHP Sport: wiskundige exercitie of maatwerk met draagvlak?

Collage

Veel gemeenten denken op dit moment na over de toekomst van hun sportaccommodaties. Dat komt vaak tot uiting in een Integraal Huisvestigingsplan (IHP) Sport. Daarin wordt onder andere ingegaan op de beleidsuitgangspunten, de rolverdeling tussen gemeente en andere partijen, verduurzaming van accommodaties en met name op de vraag: welk aanbod van sportaccommodaties er over 10 of 20 jaar nodig is.

Tijdens de VSG Kennisdag Sportaccommodaties op 28 maart vertelden Rikkert Füss en René Komduur aan de hand van enkele concrete voorbeelden welke meerwaarde een IHP Sport gemeenten kan bieden. Twee onderdelen van een IHP werden nader toegelicht: de capaciteitsanalyse en de rolverdeling tussen gemeente en andere partijen.

Bij de capaciteitsanalyse stond de maakbaarheidsgedachte centraal. Een analyse enkel op basis van kengetallen en richtlijnen gaat voorbij aan de specifieke situatie binnen een gemeente en wensen en ervaringen van sportgebruikers. Aan de hand van een recent opgeleverd capaciteitsonderzoek voor de gemeente Groningen (zwembaden, binnensport, buitensport, ijs, alles inclusief studentensportaccommodaties) vertelde Rikkert hoe het ook kan: het werkelijke gebruik als uitgangspunt, met aandacht voor onvervulde behoeften én met nauwe betrokkenheid van gebruikers en exploitanten.

René gaf een toelichting op de rolverdeling tussen de gemeente en andere partijen, bijvoorbeeld bij harmonisatie van afspraken met (buiten)sportverenigingen, vooral na gemeentelijke herindeling. Maar ook op de uitzonderingspositie van tennis ten opzichte van andere buitensporten en over de rol van de gemeente bij padel (of juist geen rol?).

Wil je meer weten over de manieren waarop een IHP Sport kan bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen? René en Rikkert vertellen je er graag meer over.

Dit bericht delen?

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over.

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen