25 april 2024

Nieuwe opdrachten eerste kwartaal 2024 

Logo's liggend

Afgelopen kwartaal hebben we weer een aantal mooie projecten in opdracht gekregen. Het is een gevarieerd overzicht met onderwijsprojecten, sportprojecten en culturele projecten. Wat ook erg leuk is: we mogen aan de slag voor een aantal nieuwe opdrachtgevers. Een mooi begin van 2024!

Project: herhuisvesting Merletcollege Grave en Cuijk
Gemeente Land van Cuijk en vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben voor een toekomstbestendige verdeling van het onderwijsaanbod over de regio een Integraal Huisvestingsplan opgesteld, waarin verplaatsing van de locatie Merletcollege Mill wordt voorzien naar de reeds bestaande locaties in Grave en Cuijk.

In opdracht van Ons Middelbaar Onderwijs herformuleren wij de onderwijsvisie, waarna we voor beide locaties een ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen opstellen en de (technische) ambities vastleggen. We werken toe naar een businesscase waarin we per locatie de consequenties op het gebied van onder meer geld en tijd uitwerken en de te nemen stappen voor de opvolgende fase inzichtelijk maken.

Doorlooptijd project: de oplevering van de businesscase is voorzien in september 2024.
Meer weten? Bel of mail Laura: 06-51443184 | laura.sandwijk@synarchis.nl.

Project: vervangende nieuwbouw Caribabad Gorinchem
Het inmiddels 35 jaar oude binnenbad van het Caribabad in Gorinchem is aan het einde van haar technische levensduur. De gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwbouw van een toekomstbestendig, innovatief, duurzaam en full-electric zwembad dat aansluit bij de behoeften van de stad, de regio en haar gebruikers. Bij de nieuwbouw behoort de sloop van het huidige zwembad en een op de bestaande omgeving aansluitende nieuwe inrichting van de buitenruimte.

We zijn er trots op dat onze inschrijving op de Europees openbare aanbesteding voor de integrale projectbegeleiding geresulteerd heeft in deze mooie opdracht. Namens Gemeente Gorinchem verzorgen wij hiervoor komende jaren de volgende werkzaamheden:

  • het uitwerken van de vraagspecificatie, inclusief het opstellen van een ruimtelijk-functioneel en technisch Programma van Eisen;
  • het opstellen van de leidraden voor de Design & Build-aanbesteding;
  • het verzorgen van de aanbesteding voor het contracteren van een Design & Build-opdrachtnemer;
  • het verzorgen van contractmanagement en kwaliteitsbewaking tijdens ontwerp en realisatie van de nieuwbouw, de sloop van het bestaande zwembad en de inrichting van de buitenruimte;
  • het verzorgen van contractmanagement tijdens de nazorgperiode.

Doorlooptijd project: naar verwachting zal in juli 2028 de inrichting van de buitenruimte worden afgerond.
Meer weten? Bel of mail Andreas: 06-12336045 | andreas.deheij@synarchis.nl.

Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het geboed van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Project: raamcontract projectmanagement onderwijshuisvesting gemeente Delft
Gemeente Delft heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te kunnen realiseren moeten de komende jaren circa 50 onderwijsgebouwen voor PO en VSO aangepast of vervangen worden. Voor het projectmanagement heeft de gemeente middels een Europees openbare aanbesteding raamcontracten afgesloten met twee bureaus, waarvan Synarchis er één is.

Doorlooptijd project: de raamovereenkomst eindigt december 2026.
Meer weten? Bel of mail Peter: 06-30231156 | peter.post@synarchis.nl.

Project: haalbaarheidsonderzoek zwemvoorziening Naarderheem
Voor gemeente Gooise Meren onderzoeken we de mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw van het zwembaddeel van Sportcentrum De Lunet bij revalidatiecentrum Naarderheem. We stellen een Programma van Eisen op, maken een stichtingskostenopzet en rekenen de mogelijkheden voor nieuwbouw en renovatie door in een businesscase.

Doorlooptijd project: de oplevering van de businesscase is voorzien voor eind mei 2024.
Meer weten? Bel of mail Marc: 06-38291221 | marc.vierboom@synarchis.nl

Project: Cultuurpodium Brogum Zierikzee
In de planvorming om te komen tot een nieuw onderkomen voor Cultuurpodium Brogum heeft gemeente Schouwen-Duiveland ons gevraagd de randvoorwaarden en uitgangspunten te formuleren ten behoeve van toekomstbestendig eigendom, beheer en exploitatie voor de nieuwe accommodatie en vervolgens de gemeente te begeleiden in het opstellen van een overeenkomt voor de exploitatiefase.

Het tweede deel van onze opdracht bestaat uit het adviseren bij de ontwerpuitwerking, het begeleiden van de prijs- en contractvorming en het verzorgen van directievoering en toezicht tijdens de realisatie.

Doorlooptijd project: de oplevering van de nieuwbouw is gepland voor juni 2026.
Meer weten? Bel of mail Flip: 06-12918554 | flip.vanbenthem@synarchis.nl.

Project: opstellen contractstukken MFA Sommelsdijk
Gemeente Goeree-Overflakkee ontwikkelt een nieuwe multifunctionele accommodatie in Sommelsdijk voor de huisvesting van primair onderwijs, kinderopvang en een wijkvereniging met daarbij een vrijstaande sportvoorziening.

Wij adviseren en begeleiden de gemeente bij het opstellen van de contractstukken om te komen tot het aanbesteden van de bouwkundige en installatietechnische ontwerpuitwerking, de realisatie en het meerjaren onderhoud (installaties).

Doorlooptijd project: de aanbesteding is voorzien voor mei 2024.
Meer weten? Bel of mail Laurens: 06-14698903 | laurens.marijnissen@synarchis.nl.

Dit bericht delen?

Meer weten?

Peter vertelt je er graag meer over

Peter Post - Partner en projectmanager maatschappelijk vastgoed

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen