26 januari 2024

Workshop participatie en omgevingscommunicatie

workshop participatie

Met de nieuwe Omgevingswet krijgt communicatie een nog belangrijker plaats bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten en is participatie geen bijkomstigheid meer, maar een verplichting.

Wat betekent dit voor onze werkzaamheden? Waar gaat het inhoudelijk eigenlijk om en wat willen we bereiken? Op welke manier kunnen we stakeholders het beste bereiken en wat is de beste manier om gebruikers en de omgeving te laten participeren? Hoe zorg je ervoor dat op de juiste wijze invulling gegeven wordt aan de eisen die de Omgevingswet stelt?

Vorige maand hebben Katja Torbijn en Johan Simon een workshop georganiseerd waarin we niet alleen de inhoud en achtergronden hebben meegekregen, maar ook actief casussen hebben uitgewerkt aan de hand van actuele vragen en projecten. Een leerzame dag met veel informatie die we bij onze projecten kunnen gebruiken.

Dit bericht delen?

Meer weten?

Robbert vertelt je er graag meer over.

Robbert den Hartog: projectmanager

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen