Advies exploitatie Thialf

Provincie Fryslân en Thialf OG BV

Media 590 503514 w2000 h1200 crop

Project

Advies exploitatie Thialf

Opdrachtgever

Provincie Fryslân en Thialf OG BV

Plaats

Heerenveen

Sector

IJsbanen

Diensten

Aanbestedingsbegeleiding, exploitatieadvies.

Periode

2017-2018

Omvang

De gezamenlijke opdracht vanuit de provincie Fryslân en Thialf BV bestond uit onderzoek naar de toekomstige exploitatiemogelijkheden van Thialf. Al enkele decennia is Thialf het ijsstadion waar vrijwel alle belangrijke lange baanwedstrijden in Nederland worden gehouden. Daarnaast heeft Thialf van oudsher ook een belangrijke functie voor verenigingen en recreanten, zowel op de 400-meterbaan als de ijshockeyhal. Na een ingrijpende renovatie in de periode 2014-2016 beschikt de accommodatie over een grote fitness- en krachtsportruimte voor (top)sporters, een innovatie-lab, diverse horecavoorzieningen en een groot aantal verhuurbare kantoor- en vergaderruimten. De exploitatieresultaten na de renovatie wijken echter in negatieve zin af van de verwachtingen. Het door ons uitgevoerde onderzoek heeft geleid tot inzicht in verbetermogelijkheden in de exploitatie en mogelijke alternatieve beheersvormen. Een essentieel onderdeel van het onderzoek was een marktconsultatie om interesse van marktpartijen te peilen voor het overnemen van de exploitatie, inclusief advisering over een kansrijke aanbestedingsstrategie.

Meer weten?

Sander

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Foto 11 vierkant

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen