Onderzoek herhuisvesting De Tuyter

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Vlekkenplan Tuyter!!

Project

Onderzoek herhuisvesting De Tuyter

Opdrachtgever

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Plaats

Krimpen aan den IJssel

Sector

Cultuur en welzijn

Diensten

Haalbaarheidsonderzoek, huisvestingsadvies, programma van eisen

Periode

April 2023 -

Omvang

4.000 m²

Het bestaande multifunctioneel ontmoetingscentrum De Tuyter is verouderd. In de centrumvisie van de gemeente uit 2008 is aangegeven dat de verplaatsing van de Tuyter naar het Raadhuisplein de centrumfunctie van dit plein vergroot en de levendigheid van het plein verbetert.

We onderzoeken welke functies van De Tuyter overgebracht kunnen worden naar een leegstaand pand aan het Raadhuisplein en brengen advies uit over de (on)mogelijkheden van het toekomstbestendig herhuisvesten, zowel financieel als organisatorisch.

Meer weten?

Christianne

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen