Programma van Eisen nieuwbouw CSG De Lage Waard

Gemeente Papendrecht

Papendrecht huisvestingsconcept DLW

Project

Programma van Eisen nieuwbouw CSG De Lage Waard

Opdrachtgever

Gemeente Papendrecht

Plaats

Papendrecht

Sector

Onderwijs PO/VO

Diensten

Advies

Periode

2022-2023

Omvang

19.600 m²

Papendrecht PvE DLW
Papendrecht Stedenbouwkundig PvE DLW

Eind 2021 stemde de gemeenteraad van Papendrecht in met de ontwikkeling van een toekomstbestendig en duurzaam school- en sportgebouw voor CSG De Lage Waard. De twee bestaande schoolgebouwen van CSG De Lage Waard zijn verouderd en worden vervangen door integrale nieuwbouw aan de Vijzellaan in Papendrecht. De nieuwbouw gaat onderdak bieden aan 2.150 leerlingen die onderwijs volgen in de leerwegen VMBO (lwoo, basis/ kader en theoretische leerweg), Havo en Vwo. De omvang van het programma is ruim 16.000 m² bvo en zes gymzalen.

Samen met een brede vertegenwoordiging van het schoolteam hebben wij vanuit de onderwijsvisie: ‘Geslaagd groeien’ een huisvestingsconcept met speerpunten voor de leeromgeving ontwikkeld. Het huisvestingsconcept is vervolgens uitgewerkt in een ruimtelijk-functioneel programma van eisen voor de onderwijsruimten en de gymzalen. Parallel aan het ruimtelijk-functioneel PvE voor de school is door West8 een stedenbouwkundig programma van eisen voor locatie Vijzellaan opgesteld. 

Meer weten?

Laura

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen