Programma van Eisen nieuwbouw Willem de Zwijgercollege

Gemeente Papendrecht

Papendrecht huisvestingsconcept WdZ

Project

Programma van Eisen nieuwbouw Willem de Zwijgercollege

Opdrachtgever

Gemeente Papendrecht

Plaats

Papendrecht

Sector

Onderwijs PO/VO

Diensten

Advies

Periode

2022-2023

Omvang

11.200 m²

Papendrecht WdZ
Papendrecht Stedenbouwkundig PvE WdZ

Eind 2021 stemde de gemeenteraad van Papendrecht in met de ontwikkeling van een toekomstbestendig en duurzaam school- en sportgebouw voor het Willem de Zwijger College. Het bestaande schoolgebouw is verouderd en wordt vervangen door integrale nieuwbouw aan het Van der Palmpad in Papendrecht. De nieuwbouw gaat onderdak bieden aan 1.200 leerlingen die onderwijs volgen in de leerwegen VMBO (basis/ kader en theoretische leerweg), Havo en Vwo. De omvang van het programma is ruim 9.000 m² bvo en vier gymzalen.

Samen met een brede vertegenwoordiging van het schoolteam hebben wij vanuit de onderwijsvisie: ‘Iedereen vindt bij ons onderwijs dat past!’ een huisvestingsconcept met speerpunten voor de leeromgeving ontwikkeld. Het huisvestingsconcept is vervolgens uitgewerkt in een ruimtelijk-functioneel programma van eisen voor de onderwijsruimten en de gymzalen. Parallel aan het ruimtelijk-functioneel PvE voor de school is door West8 een stedenbouwkundig programma van eisen voor locatie Van der Palmpad opgesteld. 

Meer weten?

Laura

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen