In de media


Werkplezier en betrokkenheid: een succesformule

VB  20230331 2955


Een donderdagavond in een restaurant in Hillegersberg. Ruim vijftien jaar geleden besloten vier heren - “tussen het voor- en het hoofdgerecht”, zoals ze het zelf lachend schetsen - de krachten te bundelen en een adviesbureau te starten. Een paar maanden later en enkele brainstormsessies verder was Synarchis een feit. Tussen toen en nu groeide Synarchis uit tot een veelgevraagd bureau in het maatschappelijk vastgoed. Hoe kijken oprichters Danny Floren, Sander Fooij, René Komduur en Peter Post terug op de afgelopen 15 jaar? En hoe zien zij de toekomst voor zich? Je leest het in dit interview.

Verschillende expertises onder één dak
“We werkten destijds veel met elkaar samen aan goede oplossingen voor diverse opdrachtgevers, ieder vanuit een ander bureau,” blikt Danny terug naar 2007. “Los van elkaar waren we allemaal toe aan iets anders. Zelf was ik een jaar eerder een eigen bedrijf begonnen. Peter, Sander en René waren ook zoekend.” Peter vult aan: “Soms werkte ik meer met René, Danny en Sander samen dan met mijn eigen collega’s. Vanuit die samenwerking ontstond tijdens een etentje het idee om onze verschillende diensten onder één dak te brengen. Een paar weken later was het rond.” “Het moeilijkste was om een goede naam te verzinnen,” lacht Danny.

De naam Synarchis kwam niet zomaar uit de lucht vallen, vertelt Sander. “We bundelden onze adviesdiensten op het gebied van huisvesting en exploitatie met bouwkundige kennis en projectmanagement.” René: “Daarin bieden we opdrachtgevers één bureau vanaf het voortraject tot aan de oplevering. De synergie tussen deze expertises is wat Synarchis al vijftien jaar uniek maakt.”

We bundelden onze adviesdiensten op het gebied van huisvesting en exploitatie met bouwkundige kennis en projectmanagement.”


200 gemeenten
"Toen we net begonnen, wilden we een klein bureau blijven; maximaal vijftien medewerkers. Dat is mislukt,” constateert Danny. “Nee zeggen zit niet in ons DNA, dus als een opdrachtgever belt, kijken we hoe we kunnen helpen.” Peter: “En dus groeide Synarchis. Recent voegden we de 200e gemeente aan ons portfolio toe en namen we medewerker 27 aan.” Dat ging heel organisch. We deden onze projecten (en nog steeds!), hadden te weinig capaciteit en namen iemand in dienst.” “We proberen wel minder projecten te doen, maar vinden het eigenlijk gewoon te leuk,” knipoogt Sander. Met 27 medewerkers heeft Synarchis een goede mix van specifieke kennis op het gebied van maatschappelijke voorzieningen in huis, zowel op technisch vlak als op het gebied van beheer en exploitatie. “Vaak starten we met een huisvestingsadvies of haalbaarheidsonderzoek, om vervolgens ook de planvoorbereiding of realisatie te begeleiden.”

VB  20230331 2527
VB  20230331 2467
VB  20230331 2574
VB  20230331 3141
VB  20230331 3307

Cultuur
Het lijkt Synarchis voor de wind te gaan en daar werken de oprichters hard voor. Met name over het aantrekken en vasthouden van medewerkers denken ze veel na. Peter licht toe: “Goed werkgeverschap vinden we heel belangrijk. Tijdens corona was dat echt zoeken, want hoe houden we iedereen met elkaar verbonden in thuiswerkperiodes? En hoe bewaken we de kwaliteit van werken?” “De maximale flexibiliteit die wij bieden is een onderdeel van onze bedrijfscultuur geworden en daarmee is de kwaliteit van werken alleen maar gegroeid,” reageert Danny. “We willen graag de huidige cultuur vasthouden en bewaken in een veranderende markt en een hecht team blijven. Daar schuilt wel een gevaar als we nog verder groeien,” vult Sander aan. Ook de huidige werkdruk is een risico. “We zijn alert op een goede verdeling van het werk en waken ervoor dat drukke periodes geen nieuwe standaard worden.”

Bevlogen adviseurs
Synarchis is een platte organisatie, waar medewerkers met veel plezier en vaak jarenlang werken,” vertelt Sander. “Hier werken allemaal bevlogen adviseurs die het beste resultaat voor hun opdrachtgevers en voor Synarchis nastreven. Peter: “We hebben door de jaren heen erg veel geluk gehad met de mensen die bij ons kwamen. De meesten werken er nog steeds, we namen slechts een enkele keer afscheid van een medewerker.” Danny vult trots aan: “Dat is echt onze kracht: we zijn een hecht team, waarvan iedereen er helemaal voor gaat.”

Doorontwikkelen
Vijftien jaar geleden werden ze vooral op persoonlijke titel voor een advies gebeld, vertelt Peter. “In die begintijd mochten we voor een zwembad in Zwolle aan de slag. Dat was het eerste echt grote project dat we als Synarchis begeleidden.” Daarna volgden andere gemeenten, vanwege de goede referentie in Zwolle. Sander: “Opdrachtgevers bellen niet naar ons, maar naar Synarchis.” En dat past goed binnen de bedrijfsfilosofie, vinden de oprichters. Synarchis zijn we samen. “Er wordt veel georganiseerd binnen het bedrijf door de medewerkers. Heel leuk om te zien dat zij zelf initiatief nemen.”
René: “We willen onszelf blijven uitdagen, het voor onszelf en ons team interessant houden. Dus blijven we onze diensten doorontwikkelen, om aan te sluiten bij de huidige uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Welke vragen levert dat op, welke innovatieve antwoorden kunnen we geven? We willen op een eigentijdse manier met de toekomst bezig blijven in deze veranderende wereld. Daar passen we de werkzaamheden op aan, maar ook ons personeelsbestand.”

Plezier
Wie naar deze vier heren luistert, kan maar één ding concluderen: er zit enorm veel plezier in Synarchis. In wat ze doen, met wie en waarom. Niet heel verrassend zijn de meest memorabele momenten weliswaar werk-gerelateerd, maar niet op de werkvloer geweest. “Natuurlijk kijken we met veel plezier terug op onze projecten, maar de leuke dingen die we met elkaar doen springen er toch meer uit. De reisjes naar Athene en Berlijn zijn me zonder twijfel het meest bijgebleven,” vertelt René enthousiast. Danny: “Werken doe je iedere dag. We begeleiden leuke projecten, maar met alle medewerkers op een andere manier op pad is toch wel de kers op de taart.” Het eerstvolgende uitje? “Een familiedag in de Efteling!”

   Tekst: Katja Torbijn | Foto's: Vincent Basler

Delen

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen